Droneregler

Regler for flyvning som hobbypilot i Danmark

Er det første gang du skal ud og flyve med drone?

Så er der et par ting du skal være opmærksom på inden du flyver. I Danmark og generelt i Europa, er der en række regler som du skal følge når du sender din drone i luften.

Reglerne er lavet af Trafikstyrelsen (Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen) og er udformet med hensyn til borgernes sikkerhed og privatlivsfølelse.

Dronetegn / dronebevis

Afstande du skal overholde ved hobbyflyvning

Flyvning med droner må ikke finde sted nærmere end:

 • 50 meter vandret afstand fra andre mennesker, medmindre disse er deltagere i eller tilskuere til flyvningen. (dette gælder dog ikke mikrodroner)
 • 50 meter fra bemandede skibe og både og offshoreinstallationer.
 • 100 meter vandret afstand fra bygninger, som anvendes til beboelse, erhverv, rekreative formål og dyrehold, uden ejers tilladelse.
 • 150 meter vandret afstand fra jernbaner, motorveje, motortrafikveje, hovedveje samt øvrige offentlige veje med trafik.
 • 150 meter vandret afstand fra kongehusets residenser, ambassader, kolonne 3-virksomheder, politiets ejendomme, kriminalforsorgens institutioner og militære installationer.
 • 150 meter vandret afstand fra uheldssteder, hvor politi og øvrige beredskabsmyndigheder arbejder, må ikke finde sted.
 • 5 km vandret afstand fra en bane på en offentlig flyveplads og 8 km på en militær flyvestation.

Ting du altid skal overveje

For at give dig et kort overblik, så skal du være meget opmærksom på, hvor og hvordan du flyver.

 • Flyver du inden for tættere bebygget område eller uden for tættere bebygget område?
 • Skal du overflyve andre personer omkring dig
 • Skal du flyve et sted hvor du ville kunne krænke andre menneskers privatlivet?
 • Kræver det tilladelser eller beviser for at foretage din flyvning?
 • Hvor meget vejer din drone?
 • Kræves det at der tegnes en ansvarsforsikring på dronen?

Det er alt sammen noget du skal have i mente, inden du sender dronen i luften, så du er sikret mod eventuelle hændelser, samt at du passer på dine medmennesker omkring dig.

Reglerne er til for at beskytte dig som dronepilot, samt dem der går uvidende rundt. som potentielt kan få din drone i hovedet.

Dronetegnet - en onlinetest på 5 minutter

Dronetegn

Først og fremmest skal du tage et såkaldt dronetegn. Det gør du på Dronetegn.dk. Her finder du relevante links til Trafikstyrelsens test

Hvis du har en drone og gerne vil flyve i Danmark, så er der nogle ting, som du skal have styr på, inden du går i gang med din første flyvetur.

Vi har nogle regler i Danmark, der eksempelvis sikrer, at tilfældigt forbipasserende mennesker ikke får en drone i hovedet, at en drone ikke forstyrrer et passagerfly, eller at droner ikke krænker privatliv.

Det er en rigtig god idé, at du bliver komfortabel med dronereglerne. Der findes to regelsæt - reglerne for flyvning uden for byerne og reglerne for professionel flyvning inden for byerne.

Så længe du blot skal flyve uden for byerne, så er det ikke besværligt. Faktisk er du kun nogle enkelte skridt fra at kunne flyve lovligt.

Start med at læs denne guide til flyvning uden for byerne i Danmark. Her lærer du lige præcis, hvad du skal gøre, hvad du skal have styr på og hvilke regler og restriktioner, som du skal kende til.

Først og fremmest skal du tage et såkaldt dronetegn. Det gør du på Dronetegn.dk. Her finder du relevante links til Trafikstyrelsens test. For at kunne få et dronetegn, så skal du besvare nogle meget simple spørgsmål om regler i Danmark. Hvis du har læst denne guide, så er du mere end rustet til at kunne besvare disse spørgsmål med et acceptabelt antal fejl.

Dronetegnet sendes på e-mail, og du modtager dronetegnet umiddelbart efter, at testen er bestået. Du skal altid have dronetegnet på dig, når du er ude og flyve.

Du kan læse meget mere om de udvidede regler lige her: Regler for droneflyvning.